Konferencie2017-11-03T14:46:11+00:00

2017

Pozvánka (pdf)

Konferencia: Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky

Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej vás srdečne pozýva na piatu odbornú konferenciu k problematike jazykovo zmiešaných území Slovenskej republiky.

V tomto roku sa konferencia uskutoční 24. mája v Dome Matice slovenskej v Nitre o 10 h.

Konferencia sa bude venovať aj aktuálnej jazykovej situácii v južných okresoch Slovenska a aplikácii dvojjazyčnosti v obciach. Pozývame vás do diskusie k tejto problematike, najmä zástupcov obcí, ktorých sa dvojjazyčnosť týka a budeme radi, ak nám vaše skúsenosti, poznatky a názory priblížite priamo z praxe.

Na konferencii bude pre účastníkov k dispozícii propagačný materiál (demografické mapy, etnologická a nárečová mapa, najnovšie analýzy týkajúce sa Slovákov na juhu) a výstava o vývoji slovenčiny.

Tešíme sa na vašu účasť!

Pozvánka (pdf)

2016

http://matica.sk/events/event/pozvanka-na-konferenciu-slovaci-na-jazykovo-zmiesanych-uzemiach-sr/

 

2015 

  1. 9. Lučenec – Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť, konferencia, usporiadateľ: Matica slovenská

Referáty: Komora, Viliam: Používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v Slovenskej       republike.
Vyšná, Margaréta: Výchova a vzdelávanie z hľadiska samosprávnych kompetencií.

 2014 

  1. 5. Fiľakovo – Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu, Matičný okrúhly stôl, usporiadateľ: Matica slovenská

Referáty: Komora, Viliam: Postavenie MS pri ochrane práv Slovákov.
Vyšná, Margaréta: Otázka prioritných tém v školstve a základných úloh pre MS.

2013 

  1. – 27. 2. Martin – Matica slovenská v národných dejinách, medzinárodná vedecká konferencia,

usporiadateľ: Matica slovenská.

Referáty: Komora, Viliam: Rusínska a ukrajinská národnostná menšina na Slovensku.
Vyšná, Margaréta: Postavenie Slovákov na národnostne zmiešanom území južného Slovenska z pohľadu Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej.

  1. 6. Fiľakovo – Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky a ich vzťah k menšinám, vedecko-teoretická konferencia, usporiadateľ: Matica slovenská.

Referáty: Komora, Viliam: Postavenie a ochrana Slovákov (štátotvorného národa) na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republike.
Vyšná, Margaréta: Zabezpečenie výučby v materinskom jazyku na jazykovo zmiešanom    území Slovenskej republiky.

 2012

  1. 12. Bratislava – Exteritoriálne účinky maďarskej legislatívy, konferencia, usporiadateľ: Politologický odbor Matice slovenskej.

Referáty: Komora, Viliam: Exteritoriálna maďarská legislatíva z pohľadu práva Slovenskej republiky. Slovenská republika ako suverénny, demokratický a právny štát.
Vyšná, Margaréta: Nevyhnutná požiadavka národných tém pre južné Slovensko.

 

X