Slovenský literárny ústav

//Slovenský literárny ústav
Slovenský literárny ústav2018-07-03T11:04:25+00:00

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej

[list icon=”check” icon_color=”red”]

  • Slovenský literárny ústav Matice slovenskej (ďalej len SLÚ MS) bol zriadený zriaďovacou listinou zo dňa 13. 3. 1997 na základe zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej. Za pätnásť rokov svojho účinkovania prešiel zložitými peripetiami vývoja, tak ako i samotná MS.
  • SLÚ MS je vedecké pracovisko pre výskum dejín slovenskej literatúry a literárnu vedu so zreteľom na širší kultúrno-spoločenský kontext. Spolupracuje s vedeckými a kultúrnymi inštitúciami, ako aj s univerzitami.
  •  SLÚ v súčasnosti realizuje niekoľko čiastkových projektov, ktoré boli podporené z Grantového systému MK SR či z grantových podporných fondov Mesta Martin.

[/list]

Pracovník Slovenského literárneho ústavu MS

doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2825
Mobil: 0907 832 062
E-mail: pavol.parenicka@matica.sk
[clear]

Sumár vykonaných aktivít a publikačnú činnosť za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

http://matica.sk/o-matici-slovenskej/sucasna-legislativa-a-dokumenty/
X