Sekretariát

/Sekretariát
Sekretariát2018-10-21T20:29:37+00:00

Sekretariát predsedu a správcu Matice slovenskej

 • Sekretariát je spoločným pracoviskom predsedu a správcu Matice slovenskej.
 • Sekretariát zabezpečuje:
  • administratívne práce,
  • organizačný servis,
  • personálnu agendu vrátane evidencie ocenení a vyznamenaní,
  • vnútornú kontrolnú činnosť.
 • Na čele sekretariátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda po prerokovaní so správcom.

 

Riaditeľ sekretariátu predsedu a správcu MS

Mgr. Peter Schvantner

Adresa: Grösslingova 23, 81251 Bratislava
Tel: +421 238128001
Mobil:  0918/904 967
E-mail: peter.schvantner@matica.sk

Pracovníci sekretariátu predsedu a správcu Matice slovenskej v Bratislave

PhDr. Peter Mulík, PhD.

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/238128002
Mobil: 0905/560386
E-mail: peter.mulik@matica.sk

Magda Kušnierová

Adresa: Grösslingova 23, 81251 Bratislava
Tel: +421 238128001
Mobil: 0918/904916
E-mail: magda.kusnierova@matica.sk

 

Pracovníčky sekretariátu predsedu a správcu MS v Martine

Bc. Eva Farkašová

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 3812820
Mobil: 0918/904917
E-mail: sekretariat@matica.sk

Bc. Janetta Gábrišová

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 3812820
Mobil: 0918/904917
E-mail: janetta.gabrisova@matica.sk

X