Objednajte si Magazín Slovensko

//Objednajte si Magazín Slovensko
Objednajte si Magazín Slovensko2018-04-10T14:05:31+00:00

 

Jar je zo všetkých ročných období asi najobľúbenejšia štvrtina roka. Nie že by ostatné nemali čaro, no keď sa život hlási o pokračovanie, určite neodolá nikto. Prvé dni jari, ešte predtým ako „zasadneme“ k spomínaniu na večité udalosti Veľkej noci, sú spájané aj s – upratovaním. Ba presnejšie s očistou. Všemožnou v prírode, tela aj ducha u človeka, domácností v reálnom živote a jeho ukotvení. Štyridsať rokov je v živote človeka dosť dlhý čas na to, aby mal takpovediac v sebe „upratané“. Hoci v ňom, pravdaže, musí pokračovať stále, nielen pred spomínanými kresťanskými sviatkami (jari). Dosť dlhý na to, aby vedel, čo chce, kam smeruje a ako toto všetko aj naplniť. V prípade periodika, dožívajúceho sa aktívne takéhoto veku, je všetko spomínané ešte znásobené. Hoci v mesačnej a či štvrťročnej periodicite nového zrodu. Musí byť, veď sa za nespočítateľnými článkami za tie desaťročia skrýva práca mnohých (len na ich vymenovanie by nestačil tento stĺpček), ktorí sa pričiňovali, aby myšlienky stojace pri jeho zrode boli stále napĺňané. Matičný magazín, obrátený takpovediac „dvojcestne“, oboma smermi – zo Slovenska, aj na Slovensko –, sa k nim stále hlási…
Žijeme v roku mnohých významných jubileí a jubiluje aj (dlhodobo aktuálne) štvrťročník SLOVENSKO. Pokračuje vo vychádzaní ďalej ako plnofarebný spoločensko-kultúrny časopis s podtitulom Magazín pre slovenský svet. V každom čísle na takmer pol stovke strán budeme stále reflektovať dianie doma aj medzi krajanmi, kdekoľvek žijú vo svete. Mapovať ich spolkový život, zaujímavosti z ich života a hľadať odpovede na aktuálne otázky. S podobným zreteľom bude kolektív renomovaných autorov – novinárov, publicistov aj spisovateľov – prostredníctvom spektra žánrov zväčša umeleckej publicistiky predstavovať zákutia Slovenska, prinášať príbehy ľudí a erudované pohľady na kultúrne dianie… Opäť vychádza časopis, ktorý obsahom potvrdzuje – a celý ďalší rok bude potvrdzovať – kontinuitu poslania, cieľov a smerovania. V čoraz turbulentnejšom čase považujem za potrebné napísať hneď na jar – veď práve v tejto časti roka aj naši predkovia kládli dôraz na prácu, pretože od jej intenzity a poctivosti záležalo mnohé podstatné v ďalších mesiacoch –, že budeme pokračovať v obhajovaní tradičných hodnôt, pripomínať si udalosti a osobnosti, ktoré nimi boli a budú stále. Vo vlasti pod Tatrami aj medzi Slovákmi za hranicami. Stále pozorne čítajte všetky články – VEĽKÁ VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ aj šanca získať HODNOTNÉ CENY pokračujú aj tento rok! Odpovede si odložte a opäť čakajte na posledné číslo magazínu, kde budú uverejnené posledné otázky. V zime uverejníme aj všetky podrobnosti o súťaži. Priatelia, pekný jubilejný rok!

Mgr. Igor Válek, šéfredaktor magazínu SLOVENSKO

Z nového čísla vyberáme:

Obsah čísla a úvodné slovo šéfredaktora
Pamätná známka aj minca k veľkým výročiam
Keď sa povie Jánošík – O unikátnom vklade do národnej kultúry
Obnova hradu a svetlo pre múzeum
Dolná Mičiná svojmu maliarovi

Magazín Slovensko

Obrazový magazín, ktorý prezentuje vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí zaujímavosti a pozoruhodnosti rodnej zeme.
Vychádza štyrikrát ročne. Spolupracuje s Krajanským múzeom.

Výška predplatného na rok 2018: 1,90 € (1 číslo); 7,60 € (ročné predplatné).

 

Objednávka Magazínu Slovensko

Meno a priezvisko (povinné)

Adresa doručenia (povinné)

Ročné predplatné na rok:

Ročné predplatné:
7,60 €

v počte ks:

V prípade požiadavky na aktuálne alebo staršie čísla:
(uveďte číslo Slovenska a rok vydania, 1 ks – 1,90 €)

Váš email (povinné)

Opíšte kód: captcha


[br /]

Objednávka poštou

Matica slovenská
Vydavateľstvo Matice slovenskej
Mudroňova 1
036 01 Martin

Objednávky do zahraničia:
USA, Austrália – 30 USD (vrátane poštovného)
Európa – 20 € (vrátane poštovného)

Objednávka emailom: periodika@matica.sk
Objednávka telefonicky: 043/ 381 28 30, 0918 904 931

X