Novinky

/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

Založenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Záriečí

Záriečie, 6. 11. 2018 Dňa 6. 11. 2018 sa v Dome kultúry v Záriečí stretli členovia FSk Záriečanka a ďalší občania Záriečia a okolia, ktorí sa rozhodli založiť v obci Záriečie Miestny odbor Matice slovenskej. Na zakladajúcom valnom [...]

november 15th, 2018|Categories: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Úlohu Slovákov z česko-slovenských légií pri preberaní moci v roku 1918 pripomenie matičné podujatie v Žiline

Boj slovenských legionárov za nezávislosť od starej monarchie a za vznik prvej Československej republiky v roku 1918 si Matica slovenská pripomenie 30. novembra v Žiline. V programe má dobovú dramatizáciu, historické prednášky aj kultúrny program. Pripomenutie si [...]

november 12th, 2018|Categories: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Matičiari a gréckokatolíci budú v Prešove hovoriť o národno-emancipačnom a konfesionálnom vývoji na východnom Slovensku

Matica slovenská a Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov pripravujú na Prešovskej univerzite v Prešove obsiahle odborné kolokvium na tému Matica slovenská a gréckokatolíci. O tom, aké osobnosti spájajú ustanovizeň s gréckokatolíckou cirkvou, ale aj o súčasnej kultúrno-náboženskej identite Európy budú 27. novembra [...]

november 12th, 2018|Categories: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Bustu iniciátora Deklarácie slovenského národa Matúša Dulu odhalili pred budovou Matice slovenskej v Martine

Matica slovenská slávnostne odhalila pred svojou budovou v Martine bustu Matúša Dulu, iniciátora a signatára Deklarácie slovenského národa. Symbolicky tak urobila 30. októbra, teda presne sto rokov od prijatia tohto dôležitého národného dokumentu. Ďalšej významnej osobnosti [...]

november 10th, 2018|Categories: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Založený nový „Záujmový matičný odbor slovensko-rusínskej vzájomnosti Adolfa Dobrianskeho“

V Prešove, symbolicky na akademickej pôde Rektorátu Prešovskej univerzity, sa uskutočnilo v októbri ustanovujúce Valné zhromaždenie Záujmového odboru MS slovensko-rusínskej vzájomnosti Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho. Zhromaždenia malo zo strany ústredných matičných funkcionárov reprezentatívne zastúpenie, hodné takej významnej osobnosti, [...]

november 5th, 2018|Categories: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Bratislava má bustu svojho prvého slovenského župana Samuela Zocha

Autorovi pôvodného návrhu Deklarácie slovenského národa Samuelovi Zochovi odhalili bustu 29. októbra na budove bývalého Župného domu v Bratislave, teda v predvečer osláv storočnice podpísania tohto dôležitého národného dokumentu. Za prvou bustou zároveň prvého slovenského bratislavského [...]

október 30th, 2018|Categories: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

O víťaznú partu Miss Folklór zabojuje matičiarka a divadelníčka z Komárna

Do finále Miss Folklór 2018 sa prebojovala krásna a talentovaná matičiarka z Komárna. Mladá herečka, kostymérka i krojárka Romana Mačicová (19) sa od svojich štrnástich rokov pohybuje na divadelných doskách i v zákulisí v Dome Matice slovenskej v Komárne. „Milujem [...]

október 25th, 2018|Categories: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Prvému slovenskému bratislavskému županovi Samuelovi Zochovi odhalia bustu v centre Bratislavy

Samuelovi Zochovi ako prvému slovenskému bratislavskému županovi v medzivojnovom Československu slávnostne odhalia bustu pred bývalým Župným domom v centre Bratislavy. Pred budovou, v ktorej kedysi sídlila aj Slovenská národná rada, bude mať čestné miesto vďaka Matici slovenskej, OZ [...]

október 23rd, 2018|Categories: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Grantová komisia MS zasadla a schválila 5 žiadostí

Grantová komisia Matice slovenskej zasadla 17. októbra 2018 v Bratislave. Z ôsmych žiadostí o grant komisia jednohlasne schvália päť žiadostí: 25 rokov samostatnej Slovenskej republiky (kolektívna vedecká monografia), žiadateľ – Národohospodársky odbor MS Vybrané kapitoly z dejín maďarizácie na [...]

október 22nd, 2018|Categories: Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X