Magazín Slovensko

/Magazín Slovensko
Magazín Slovensko2017-07-24T15:38:04+00:00

Magazín Slovensko je tlačovým orgánom Matice slovenskej vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.
Riadi ho redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorý spolupracuje s Krajanským múzeom. Vymenúva ho predseda na základe výberového konania.

Redakcia magazínu Slovensko

Kontakt Matice slovenskej

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
0903/559 297
E-mail: vkigor@gmail.com
slovensko.sefredaktor@gmail.com

Magazín Slovensko do 1/2014

Dušan Mikolaj šéfredaktor
Ing. Marián Tkáč, PhD. predseda redakčnej rady
Peter Ďurík grafický redaktor
Jana Farkašová jazyková redaktorka

Magazín Slovensko od 2-4/2014 do 2016

Mgr. Igor Válek šéfredaktor
Ing. Marián Tkáč, PhD. predseda redakčnej rady
Mgr. art. Ján Novosedliak grafický redaktor

Magazín Slovensko od 2017 do dnešných dní

Mgr. Igor Válek šéfredaktor
Ing. Marián Tkáč, PhD. predseda redakčnej rady
Mgr. Igor Štrbík grafický redaktor
X