Kontakty – zoznam zamestnancov

/Kontakty – zoznam zamestnancov
Kontakty – zoznam zamestnancov2018-10-17T14:56:25+00:00

Abecedný zoznam zamestnancov Matice slovenskej

 

 

Priezvisko a meno zamestnanca Pracovisko pevná linka mobil e-mail
Baranec Ondrej OP MS Zvolen 0917/107 398  op.zvolen@matica.sk
Belláková Helena Archív 043/ 381 2817  helena.bellakova@matica.sk
Belláková Zdenka Členské ústredie 043/ 381 2834  zdenka.bellakova@matica.sk
Bilicová Veronika, Mgr. DMS Nitra 037/381 28 50  0918/113 212  dms.nitra@matica.sk
Boďová Alžbeta Technicko-investičný útvar 043/ 381 2811  alzbeta.bodova@matica.sk
Brloš Ján OP MS Veľký Krtíš  op.hrusov@matica.sk
Chovan Peter, Ing. Technicko-investičný útvar 043/ 381 2825 0905/680323  peter.chovan@matica.sk
Černek Jozef DMS Komárno 035/7702709 0918/904950  dms.komarno@matica.sk
Černeková Alžbeta DMS Komárno 035/7702709 alzbeta.cernekova@matica.sk
Dancziová Elena Technicko-investičný útvar 043/ 381 2830 0905/313273  investicie@matica.sk
Danielova, Anna DMS Dunajská Streda 031/5525183 anna.danielova@matica.sk
Drozdík Stanislav DMS Levice 036/6312202  stanislav.drozdik@matica.sk
Englerová Marta DMS R. Sobota 047/5626211  marta.englerova@matica.sk
Farkašová Eva, Bc. Sekretariát Martin 043/ 381 2820 0918/904917  sekretariat@matica.sk
Fejko Martin, PhDr. Členské ústredie 043/ 381 2834 0918/904915  martin.fejko@matica.sk
Fričová Anna SNN Martin  anna.fricova@matica.sk
Gábrišová Janetta, Bc. Sekretariát Martin 043/ 381 2820 0918/904917  janetta.gabrisova@matica.sk
Gajdoš Marko, Bc. DMS Prešov marko.gajdos@matica.sk
Gažová Zlatica, Bc. DMS Galanta 031/7804286 0918/904958  dms.galanta@matica.sk
Gešper Marián, JUDr. predseda MS 043/ 3812820
0918904141
predseda@matica.sk
Gešper Miroslav, Mgr. OP MS Vranov nad Topľou 0905/141848  op.vranov@matica.sk
Grzybová Viera Požičovňa kostýmov a krojov 043/ 381 2841  viera.grzybova@matica.sk
Gustiňák Jaroslav, Ing. Finančno-ekonomický útvar 043/ 381 2829 0907/848025  fums@matica.sk
Hajník, Martin Mgr. ČU MS Martin 043/3812831  0905/246980 martin.hajnik@matica.sk
Halková Zlatica, Ing. DMS Rožňava 0918/904935  dms.roznava@matica.sk
Hanuska Marek, Mgr. Sekretariát MT/DMS B. Bystrica 0918/904969  marek.hanuska@matica.sk
Hatara Ján Technicko-investičný útvar 043/ 381 2811 0918/904966  jan.hatara@matica.sk
Haviar Štefan, Mgr. Slovenské pohľady, Martin 043/ 381 2840 0918/904921  slovenskepohlady@matica.sk
Horňáková, Miroslava DMS Galanta  dms.galanta@azet.sk
Hofericová, Silvia DMS Žilina 041/5621219  dms.zilina@matica.sk
Hrdinová Marcela Technicko-investičný útvar 043/ 381 2811  0918/904950  expedicia@matica.sk
Hrušková Alena Požičovňa kostýmov a krojov 043/ 381 2841  alena.hruskova@matica.sk
Hýroššová Zuzana, Bc. Technicko-investičný útvar 043/3812811 zuzana.hyrossova@matica.sk

 

Jandačková Eva OP MS Šamorín 031/5622652  op.samorin@matica.sk
Jandurová Serafína Technicko-investičný útvar 043/3812811  serafina.jandurova@matica.sk
Jurková Sláva, Mgr. DMS Prešov  0918/904938 dms.presov@matica.sk
Jochymková Viera Členské ústredie 043/ 381 2834  viera.jochymkova@matica.sk
Juhászová Helena OP MS Štúrovo 0908/844687  op.sturovo@matica.sk
Kalanková Katarína, Ing. DMS Žilina 041/5621219 0918/904954  dms.zilina@matica.sk
Kaščák, Lukáš OP MS Stropkov 0948/605 654  opmssp@gmail.com
Kaščáková Gabriela, Bc. OP Bardejov  0902551 806  op.bardejov@matica.sk
Kerekanič Miroslav, Mgr. DMS Snina dms.snina@matica.sk
Klučková Libuša, PhDr. DMS Dunajská Streda 031/525183 0918/904952  dms.dunstreda@matica.sk
Kohút Branislav, PaedDr. Technicko-investič. útvar 043/ 381 2830 0915/988896  branislav.kohut@matica.sk
Komora Viliam, ThLic., Mgr., PhD. SNV, Martin 043/ 381 28 11 0918/904968  viliam.komora@matica.sk
Koppová Soňa Požičovňa kostýmov a krojov 043/ 381 2841  sona.koppova@matica.sk
Lipničanová Helena Finančno-ekonomický útvar 043/ 381 2830 0918/904944  mzdy@matica.sk
Madura Pavol, PhDr. Archív MS 0905/610231  archiv@matica.sk
Makariv Jozef, Ing. DMS Snina 0948/ 810 813  dms.snina@matica.sk
Martinkovič Štefan, JUDr. Dozorný výbor, Bratislava 02/238128000 0905/275286  dvms@matica.sk
Matečka Michal DMS Košice 0918/904 929  dms.kosice@matica.sk
Matušková Veronika, Mgr. IÚ MS Bratislava 02/238128000  0918 904932 veronika.matuskova@matica.sk
Mičianik Pavel, PhDr., PhD. Vedné ústredie, Martin 421 43 381 28 35 0918/904 920 pavel.micianik@matica.sk
Mičko Jozef DMS Prievidza 0908 533 766 dms.prievidza@matica.sk
Mikulíková Nina Dozorný výbor, Bratislava 02/238128000  0918/904 942  nina.mikulikova@matica.sk
Mihál Pavol, Mgr. OP MS Holíč 0918/904940  pavol.holic@matica.sk
Minčíková, Jana Požičovňa kostýmov a krojov 043/ 381 2841  jana.mincikova@matica.sk

 

Mrva Ivan, PhDr., Doc., CSc. Slovenský historický ústav, BA 02/38128002  0914/ 149 349   ivan.mrva@matica.sk
Mulík Peter, PhDr., PhD. Slovenský historický ústav, BA  02/38128002 0905/560386  peter.mulik@matica.sk
Muntág Stanislav, Mgr. Vydavateľstvo 043/4906871  0905 /313 279  stanislav.muntag@matica.sk
Muránska Antónia OP MS Brezno antonia.muranska@matica.sk
Nemec Marek, Bc. DMS Liptovský Mikuláš 0915/904955  dms.mikulas@matica.sk
Obšatníková Karina, PhDr. DMS Michalovce 056/6441099  karina.obsatnikova@matica.sk
Ostrihoňová Slávka Technicko-investičný útvar 043/ 381 2830  udrzba@matica.sk
Parenička Pavol, doc. PaedDr., CSc. SLÚ, Martin 043/ 381 2825 0907/832062  pavol.parenicka@matica.sk
Pavelcová Zuzana, PhDr. Krajanské múzeum 043/4133067  0918/ 904943  domhronskeho@matica.sk
Pevná Zuzana Finančno-ekonomický útvar 043/3812830 uctaren@matica.sk
Podhorová Miroslava DMS Lučenec, DMS Fiľakovo 047/4320480, 047/4382303 0903/590 595 miroslava.podhorova@matica.sk

 

Poláková Ivana, Ing. IÚ MS 043/3812836 0905/827665  ivana.polakova@matica.sk
Považan Miroslav, Mgr. DMS Levice 036/6308710 0918/904937  dms.levice@matica.sk
Bc. Nikola Rechtorisová DMS Nitra  037/381 28 50 nikola.rechtorisova@matica.sk
Rišiaňová Ľubica Slovenské národné noviny 043/ 381 2838 0918/904925  snnredakcia@matica.sk
Seman Ján, RNDr. IÚ MS Martin 043/ 381 2842  0905293 622  jan.seman@matica.sk
Sitarčík, Teodor DMS B. Bystrica 048/4155373 teodor.sitarcik@matica.sk
Schmidtová Marta Finančno-ekonomický útvar 043/3812830 0918/904927 pokladna@matica.sk
Peter Schvantner, Mgr. SPS Bratislava, DMS Bratislava 02/38128002 0918/904 967 peter.schvanter@matica.sk
Schwandnerová Júlia Vydavateľstvo 043/ 381 2840  julia.schwandnerova@matica.sk
Skalická Ingrid, Mgr. Slovenské pohľady, Bratislava 02/ 3 812 8001  ingrid.skalicka@matica.sk
Smolec Maroš, Mgr. správca MS 043/ 381 2820 0918/904963  spravca@matica.sk
Smutná Anna, Bc. DMS B. Bystrica 048/4155373  dms.bystrica@matica.sk
Smutný Ondrej, Mgr. DMS B. Bystrica 0918/904 964  dms.bystrica@matica.sk
Sokolík Igor, Mgr. Vydavateľstvo 043/ 381 2840 0915/815755  vydavatelstvo@matica.sk
Sokolíková Mária, Ing. Finančno-ekonomický útvar 043/ 381 2830 0918/904931  fin@matica.sk
Sopóciová Katarína Vydavateľstvo, MT 043/ 381 2840  katarina.sopociova@matica.sk
Spáčová Magdaléna DMS Spišská Nová Ves 053/4410314   dms.snv@matica.sk
Šikula Bystrík Slovenské pohľady, Bratislava 02/ 3 812 8001 0918/904922  slovenskepohladyba@matica.sk
Špalková Milada, PhDr. Požičovňa kostýmov a krojov 043/381 28 41 0915/982074  satnica@matica.sk
Šulková Ingrid, Mgr. DMS Rimavská Sobota 047/5626211 0918/904959  dms.rimsobota@matica.sk
Tomková, Tatiana DMS Rožňava 0918/904935  tatiana.tomkova@matica.sk
Uhlár Vlastimil DMS Prievidza 0911/ 148841  dms.prievidza@matica.sk
Varga Viktor DMS Komárno 035/7702709 viktor.varga@matica.sk
Vrlík Peter DMS Liptovský Mikuláš  peter.vrlik@matica.sk
Vyšná Margaréta, Mgr. SNV Štúrovo 0905/472583  snvdp@matica.sk
Zacher Rastislav, Mgr., PhD. DMS Sp. N. Ves 053/4410314 0918/904957  dms.snv@matica.sk
Zika Miroslav Technicko-investičný útvar, Martin 043/3812811  miroslav.zika@matica.sk
Zummerová Eva, Mgr. DMS Košice eva.zummerova@matica.sk
Žgrada, Radoslav Mgr. Slovenské pohľady, Bratislava 02/38128001 radoslav.zgrada@matica.sk
Žumárová Jana, Mgr. Archív 043/ 381 2817  jana.zumarova@matica.sk

 

 

X