Kontakty

/Kontakty
Kontakty2018-10-31T14:58:31+00:00

Fakturačná adresa:

Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
DIČ: 20206031 23
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 4007868337 / 7500   IBAN: SK28 7500 0000 0040 0786 8337

Korešpondenčná adresa:

Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Matica slovenská, Grösslingova 23, 812 51 Bratislava

Telefonické kontakty:

tel.: 043/ 381 28 11 (spojovateľka Martin)
tel.: 043/ 381 28 20 (sekretariát Martin)
tel.: 02/ 381 28 001 (sekretariát Bratislava)
+421238128000 DMS Bratislava
+421433812817 Archív – bádateľňa
+421433812825 IT technik
+421433812830 riaditeľ TIU
+421433812829 riaditeľ FEU
+421433812826  FEU+TIU
+421433812834 Členské ústredie
+421433812836 Informačné ústredie
+421433812838 Redakcia SNN Martin
+421433812839 Slovenský literárny ústav
+421433812840 Vydavateľstvo MS
+421433812841 Požičovňa krojov a kostýmov
+421433812842 Slovenský historický ústav Martin

E-maily:

Predseda – predseda@matica.sk
Správca – spravca@matica.sk
Pre médiá – media@matica.sk
Informácie – info@matica.sk
Podateľňa – podatelna@matica.sk
Obsah webovej stránky – webmaster@matica.sk

Hodiny pre verejnosť:
Pondelok 8.30 – 14.30 hod.
Utorok 8.30 – 14.30 hod.
Streda 8.30 – 14.30 hod.
Štvrtok 8.30 – 14.30 hod.
Piatok 8.30 – 14.30 hod.
Úradné hodiny Archívu Matice slovenskej v Martine
Pondelok 8.30 – 14.30 hod.
Utorok 8.30 – 14.30 hod.
Streda 8.30 – 14.30 hod.
Štvrtok 8.30 – 14.30 hod.
Piatok nestránkový deň

Požičovňa krojov a kostýmov od 29.10. – 2.11. 2018
bude zatvorená.

Otváracie hodiny Požičovne kostýmov a krojov
Pracovná doba pondelok – streda 7.00 – 15.00 hod.
Pracovná doba štvrtok 8.00 – 17.00 hod.
Pracovná doba piatok 7.00 – 14.00 hod.
Obedná prestávka pondelok – piatok 12.00 – 12.30 hod.
X