Objednajte si Slovenské pohľady

///Objednajte si Slovenské pohľady
Objednajte si Slovenské pohľady2017-03-21T15:17:59+00:00

 

plagat_A4_JMHurban def,

Slovenské pohľady
Najstarší slovenský časopis pre literatúru, vedu a umenie, na stránkach ktorého okrem tvorby mladých autorov prezentuje redakcia najvýznamnejšie literárne diela v ucelených žánrových blokoch – próza, poézia, literárna veda a kritika. Pestrá žánrová koncepcia jednotlivých blokov je zostavená tak, aby čitateľovi Slovenských pohľadov poskytla čo najucelenejší obraz o literárnom dianí v predmetnom literárnom druhu.

Výška predplatného na rok 2017: 1,30 € (1 číslo); 15,60 € (ročné predplatné).

 

Online objednávka Slovenských pohľadov

Meno a priezvisko (povinné)

Adresa doručenia (povinné)

Ročné predplatné na rok

Ročné predplatné
15,60 €

v počte ks mesačníka:

V prípade požiadavky na aktuálne alebo staršie čísla:
(uveďte číslo SP a rok vydania, 1 ks – 1,30 €)

Váš email (povinné)

Opíšte kód: captcha


[br /]

Objednávka poštou

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky

Adresa:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

e-mail: periodika@matica.sk
tel. kontakt: 043/381 28 30, 0918 904 931

Objednávky do zahraničia:

Európa – 40 € (vrátane poštovného)
ostatné štáty sveta – 74 USD (vrátane poštovného)

Predplatné do zahraničia je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet
(IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, BIC: CEKOSKBX)

X