Zmluvy

/Zmluvy

Zmluvy 2018

Dodatok č. 3 k poistnej zmluve Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre (Salón NaNa) Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome Matice slovenskej v Nitre [...]

Zmluvy 20182018-02-08T11:03:26+00:00

Zmluvy 2017

1.Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 22. 12. 2015 2. Zmluva o nájme nebytových priestorov (DMS Lučenec) 3. Zmluva o prenájme nebytových priestorov (DMS Levice) 4. [...]

Zmluvy 20172017-01-16T16:20:10+00:00

Zmluvy 2016

1. Zmluva č. 067/2016 - o poskytnutí poštovej služby "Zmluvná tlač" 2. Príloha č. 1/2016 - špecifikácia periodika a cena k zmluve č. 460/2008 3. Dodatok č. 3 k Zmluve [...]

Zmluvy 20162016-01-03T22:34:06+00:00

Zmluvy 2015

26. Zmluva o vytvorení diela č. 2/2015 27. Dohoda o ukončení nájomného vzťahu 28. Kúpna zmluva medzi Neografiou Real,s.r.o. 29. Zmluva o poskytnutí služieb č. 3/2015 30. Zmluva o dielo [...]

Zmluvy 20152015-06-17T14:37:45+00:00
X