Profil verejného obstarávateľa

/Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa 2018

Verejné obstarávanie – výzva na predloženie cenovej ponuky - Druh zákazky: tonery Verejné obstarávanie – výzva na predloženie cenovej ponuky - Druh zákazky: kancelársky materiál a čistiace prostriedky Verejné obstarávanie – prieskum trhu [...]

Profil verejného obstarávateľa 20182018-01-22T14:08:51+00:00

Profil verejného obstarávateľa 2017

Oznámenie 8774/WYP   Verejné obstarávanie – prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky Cenová ponuka  - kancelársky materiál pre Maticu slovenskú

Profil verejného obstarávateľa 20172017-02-10T10:35:53+00:00
X