DARUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ

//DARUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ
DARUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ2018-02-27T14:46:23+00:00

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti, že aj v tomto roku máte možnosť poukázať čiastku 2% z Vašej dane Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o.

Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše. Ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad z Vami zaplatenej dane subjektu, ktorý si vyberiete. V praxi to znamená, že Váš miestne príslušný daňový úrad prevedie sumu rovnajúcu sa predmetným 2% neziskovej organizácii Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, ktorá ich použije na podporu svojich aktivít v miestnej a regionálnej kultúry.

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne riaditeľ neziskovej organizácie.

Názov: Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Grosslingová 23, 811 09 Bratislava
IČO: 45735760

S pozdravom
Mgr. Pavol Mihál
riaditeľ Inštitútu vzdelávania MS

 

Metodický pokyn Zarob si sám 

Postup krokov na poukázanie 2 %

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vzor – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby

Zúčtovanie finančnej podpory z výzvy “Zarob si sám” (doc)

Žiadosť o poskytnutie podpory z výzvy „Zarob si sám“(doc)

X