Členské ústredie

/Členské ústredie
Členské ústredie2018-03-01T10:18:24+00:00

Členské ústredie Matice slovenskej

ČÚ je riadiacim, koordinačným, organizačným, programovým a metodickým pracoviskom pre matičné hnutie a oblastné strediská. Plní úlohy spojené so zakladaním MO, ZO, VO a OMM, registráciou, usmerňovaním, aktivizáciou činnosti a rozširovaním členskej základne.
Vedie ústrednú evidenciu členov a odborov Matice slovenskej.
Riaditeľa ČÚ vymenúva predseda Matice slovenskej na základe výberového konania po prerokovaní vo výbore.

Riaditeľ Členského ústredia Matice slovenskej

PhDr. Martin Fejko
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/38 12834
Mobil: 0918/904915
E-mail: martin.fejko@matica.sk

Pracovníci Členského ústredia Matice slovenskej:

Zdenka Belláková
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 3812834
E-mail: zdenka.bellakova@matica.sk

Viera Jochymková
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/3812834
E-mail: viera.jochymkova@matica.sk

Mgr. Martin Hajník
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/3812834
Mobil: 0905/246 980
E-mail: martin.hajnik@matica.sk

X